ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ
 • Thway Phraphr Chay
 • สกย.บางวัน
 • ยินดีกับสอ.ครู
 • สสจ.พังงา
 • Banner App Moac
 • Banner Award
 • 2000
 • Banner ITA
 • วันสหกรณ์แห่งชาติ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริม
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัดพังงา

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • น้ำพริกเผามังคุดทิพย์
  • ทุเรียนสาลิกาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
  • ข้าวไร่ดอกข่า
  • น้ำพริกเผามังคุดทิพย์

  • ทุเรียนสาลิกาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

  • ข้าวไร่ดอกข่า

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานจังหวัดพังงา

  เมนูอื่นๆ

  Work D1
  Layer 4
  Layer 7
  Layer 8
  Layer 10
  Plan123
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  Actionplan2567
  13
  Infographic ของหน่วยงาน
  You Tube
  งบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพังงา

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer3
  KM
  อินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์
  000200
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  เรื่อง ร้องเรียน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 Copyright © 2022
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
  ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Freepik.com,flaticon.com

  BACK TO TOP